Ik Heb Mijn Belastingaangifte Verstuurd

Welkom op de website van Belastingaangifte Compleet. Bovendien geeft de jaarrekening niet alleen u als ondernemer, maar ook externe partijen, zoals banken, inzicht in de resultaten van de onderneming. Normaliter uiterlijk op 1 mei 2017 voor uw belastingaangifte 2017 en 1 mei 2018 voor uw belastingaangifte 2018, tenzij u om uitstel hebt gevraagd. Een opzet om de belastingdruk op andere inkomsten te verminderen wordt door de Belastingdienst niet gewaardeerd. De ondernemer doet de aangifte zelf online via Mijn Belastingdienst. De aangifte inkomstenbelasting staat op je te wachten.

Ondernemers en particulieren die vandaag nog hun belastingaangifte moeten indienen, krijgen de tijd tot en met 5 mei. Denk niet dat privé-onttrekking en winst een en hetzelfde is. Dit misverstand leeft bij veel (beginnende) ondernemers. Let op, voor de teruggave van de algemene heffingskorting voor het geval uw vrouw geen of een laag inkomen heeft, moet u een half jaar echt elkaars fiscale partner zijn, en dat haalt u niet, omdat u een half jaar min een paar dagen fiscaal partner was. Over dit bedrag betaal je inkomstenbelasting.

Hierbij worden uw aangifte inkomstenbelasting en die van uw partner keurig ingevuld en ingediend. Bijvoorbeeld om door een professionele partij een overeenkomst van geldlening op te laten stellen, dan zijn ook deze kosten fiscaal aftrekbaar. Gelukkig is dit jaar het heffingsvrij vermogen , het deel waarover je geen belasting betaalt, verhoogd naar € 24.437. Even schrikken voor onze Zuiderburen … Andersom maakt het FOD (Belgische Belastingdienst) helaas geen gebruik van deze gedachtegang. Verder attenderen wij u graag op ons fiscaal serviceabonnement voor particulieren waarbij u jaarlijks tegen lage kosten verzekerd bent van een deskundige verzorging van uw belastingaangiftes en overige belastingzaken.

Als een van u werkt en de ander geen of nauwelijks inkomen heeft, zijn er verschillende zaken waar u bij de belastingaangifte op moet letten. De belastingdienst ziet alles als inkomsten en ja, ook spullen die je verkoopt via Mp. Veel ondernemers (en DGA's) vinden of hebben het gevoel dat ze teveel belasting betalen. Afhankelijk van uw inkomen betaalt u een percentage belasting over (dat deel van) uw inkomen. Als u niet wilt wachten totdat de belastingaangifte in de loop van 2018 is ingediend, maar u eerder het geld wilt terugontvangen, dan kunt u een voorlopige teruggaaf aanvragen.

Haar aangiften inkomstenbelasting tot en met 2016 zijn inmiddels definitief. Het is dus maar waar u de voorkeur aan geeft, meer inkomen gedurende het jaar maar een grotere nabetaling na het doen van aangifte (of een kleinere teruggave) of een lager inkomen in het jaar, maar een kleinere nabetaling. Je zult dus helemaal geen belasting betalen over dat bedrag. Voor een volledig overzicht en voor meer informatie over specifieke situaties is de click here website van de belastingdienst de beste bron. Onze belastingadviseurs hebben ruime ervaring met het indienen van uw belastingaangifte en zijn bekend met de fiscale aftrekposten.

U kunt eventueel uitstel aanvragen, bijvoorbeeld omdat u nog niet alle gegevens compleet hebt. De belastingdienst stuurt je namelijk eerst na enkele maanden een aanmaning en pas daarna volgt een waarschuwing dat je echt aangifte moet doen, omdat anders een boete volgt. Dan heeft u uw pensioenaangroei (factor A) van 2015 nodig om uw aftrek van de inkomstenbelasting 2016 te berekenen. De hulp is gratis maar vaak alleen beschikbaar voor mensen met een laag inkomen. De Belastingdienst verwerkt de belastingaangifte van de SVB in de laatste week van januari.

Voor een ondernemer die vanaf 1 maart 2017 soepel en snel zijn aangifte inkomstenbelasting over 2016 wil doen is een goede voorbereiding van belang. Vast bedrag aftrekbaar als de kosten voor kleding en beddengoed minimaal een jaar door de zieke of invalide persoon gebruikt worden. De belastingaangifte is nodig om te kijken hoeveel belasting je aan de overheid moet betalen of nog terugkrijgt. Controleer ook goed de gegevens die de Belastingdienst alvast voor u heeft ingevuld. Met de belastingadviseurs van BAS duurt het invullen van je aangifte vaak niet langer dan 45 minuten.

Heeft u vragen over uw inkomstenbelasting, wilt u een bezwaarschrift indienen of wilt u simpelweg geen belastingvoordeel laten liggen? Tevens zorgen wij er dan voor dat het aanmerkelijk belang correct in uw aangifte Inkomstenbelasting wordt verwerkt. Deze kunt u aanvragen via telefoonnummer 088-123 65 55. Wanneer u aangifte doet met uw partner, dan heeft u allebei een machtigingscode nodig. De kosten van een boekhouder zijn ondernemers daarom steeds vaker over verdeeld. Voor hogere inkomens geldt dat de aftrek over 2014 plaatsvindt tegen 51,5% en niet tegen de 52% die ze zelf aan belasting over het hogere deel van hun inkomen moeten betalen.

Je mag alleen btw terugvragen zoals die op de factuur van de leverancier, reparateur of dienstverlener staat. Is de dagelijkse administratie meestal nog wel te overzien, de periodieke aangifte inkomstenbelasting is lastiger. John Wijman administratie & belastingadvies is een kantoor gericht op het midden en klein bedrijf en particulieren waarbij persoonlijk contact en de belangen van de klant voorop staan. Nadat wij je aangifte hebben ingediend, stort de Belastingdienst jouw teruggave na enkele maanden direct op jouw rekening.

De boekhouderskosten schieten dan ook omhoog en als zzp-er moet je toch behoorlijk hard werken om geld te verdienen. Anders gezegd: Als u de juiste informatie aan de belastingdienst verstrekt betaalt u niet te veel belasting. Deze nieuwe manier van het doen van de aangifte moeten de belastingen eenduidiger maken, aldus een woordvoerster van de Belastingdienst woensdag. Als ondernemer moet je doorgaans de geschatte belasting over 2014 al in het lopende belastingjaar betalen. Het is weer tijd om je belastingaangifte te doen.

De aangifte inkomstenbelasting (IB) moet meestal voor 1 april binnen zijn terwijl u bij de aangifte vennootschapbelasting (VPB) de tijd krijgt tot 1 juni. - Het laten doen van de belastingaangifte geeft rust en vertrouwen wanneer de Belastingdienst thuis een bezoek brengt of bij uw bedrijf. Een ondernemer die meer dan 1.225 uur aan zijn onderneming besteedt, kan van deze aftrekposten gebruikmaken. Anders betaalt u als lid hiervoor €10 of €14 voor elk jaar waarover gemiddeld moet worden en waarover niet eerder een aangifte door het CNV is behandeld.

Onze belastingspecialisten stellen uw belastingaangifte tijdig op en adviseren u gevraagd én ongevraagd over mogelijke besparingen. Als het langer dan vijf jaar is geleden dat je betaalde lijfrentepremies niet hebt afgetrokken, kun je bij de Belastingdienst schriftelijk een ‘verklaring niet-afgetrokken premies en bedragen' aanvragen, ook wel saldo­verklaring genoemd (zie 'Voorbeeldbrief voor saldoverklaring' op de volgende pagina). De aangifte inkomstenbelasting 2016 of 2017 is er om één keer per jaar vast te stellen wat uw verplichte bijdrage aan de overheid is. Kortom: hoeveel belasting u moet betalen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *